Trusted Inversion Tables & Recovery Products
เยี่ยมชมสถานที่ของเรา
เร็วๆนี้
เวลาทำการ
จันทร์-เสาร์ : 9.00 น.-17.00 น

เกี่ยวกับเรา

บริษัท จันทร์ศิริ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2528 โดยแนวคิดและประสบการณ์ในการฟื้นฟูดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองของคุณแจ่มจันทร์ ศรีคุณ ผู้ก่อตั้ง ซึ่งเคยประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์จนส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายโดยรวมตามมา จึงได้พยายามแสวงหาวิธีการรักษาตัวมาหลากหลายแนวทาง กระทั่งได้ค้นพบว่า "การออกกำลังกาย" จะเป็นแนวทางหลักในการส่งเสริมให้การฟื้นฟูดูแลรักษาตัวในรูปแบบต่างๆทำได้ง่ายขึ้น

จากนั้นจึงเริ่มเปลี่ยนแนวทางในการประกอบอาชีพ จากการทำธุรกิจภาพอุตสาหกรรมและอสังหาริมทรัพย์ มาเป็น Trading Company ธุรกิจนำเข้าอุปกรณืออกกำลังกายจากต่างประเทศทั้งจากทวีปยุโรป อเมริการ และเอเชีย เข้ามาจัดจำหน่ายให้กับลูกค้าทั้งกลุ่มครัวเรือน หน่วยงานราชการ และคอนโดมิเนียม ซึ่งกำลังเริ่มเติบโตในยุคสมัยนั้น

ต่อมาในปีพ.ศ.2540 คุณแจ่มจันทร์ ศรีคุณ ได้พบกับ Mr.Roger Teeter และอุปกรณ์ Teeter Hang Ups Inversion Table ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเมื่อได้ทดลองด้วยตัวเองในครั้งแรกก็มั่นใจว่า ทีเทอร์ เป็นสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล ที่มีความปลอดภัยสูง และมีผลงานวิจัยรองรับมากมาย สมกับเป็นที่เป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมทั่วโลกต่อเนื่องมากนาน จึงเริ่มนำเข้ามาจัดจำหน่ายในประเทศไทยนับจากนั้นเป็นต้นมา ด้วยความเชื่อมั่นว่า "TEETER" เป็นอุปกรณ์ออกกำลังกายที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดูแลสุขภาพร่างกายแบบองค์รวม ด้วยวิธีการนำธรรมชาติ (แรงโน้มถ่วงโลก)มาปรับใช้ควบคู่ไปกับการบริโภคอาหารและน้ำที่ถูกส่วน กับการหายใจที่ถูกต้อง เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่สมดุลย์ได้ไม่ยาก บนพื้นฐานของการพึ่งพาตัวเองเป็นหลักสำคัญ

"ประเทศชาติจะแข็งแกร่ง ถ้าประชาชนแข็งแรง"
ถือเป็นคติประจำใจที่ได้มาจากผู้หลักผู้ใหญที่ให้ความเคารพนับถือ มาใช้เป็นเป้าหมายสำคัญ ในการดำเนินธุรกิจ
ของ"บริษัท จันทร์ศิริ จำกัด" เรื่อยมาตราบกระทั่งทุกวันนี้และตลอดไป

image-divider

Our Therapists

Robert Davis

Robert Davis

Physical Therapist

I started practicing in 1999 after graduating from the University of Vermont. During those college class years...

Read More
Helen Wilmore

Helen Wilmore

Massage Therapist

I chose a physical therapy career because I knew I wanted to help people without sticking them with needles...

Read More
Kristina Castle

Kristina Castle

Physical Therapist

As a physical therapist I have the opportunity on a daily basis to improve the lives of my patients by identifying...

Read More
Anthony Wills

Anthony Wills

Chiropractor

I also had a running injury when I was in high school and had to go to PT. I thought “This is what I want...

Read More
Bernard Vance

Bernard Vance

Assistant PT

I chose a physical therapy career because I knew I wanted to help people without sticking them with needles...

Alex Mitchell

Alex Mitchell

Assistant PT

I chose a physical therapy career because I knew I wanted to help people without sticking them with needles...

Andrea Pitts

Andrea Pitts

Office Manager

I chose a physical therapy career because I knew I wanted to help people without sticking them with needles...